Ślepowron

Strona rodziny Krassowskich

Potomkowie Szymon Krassowski

Pokolenie ósme


88. Jerzy Wacław Krassowski (Wacław Rafał , Andrzej , Wawrzyniec , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Jerzy urodził się dnia 22.05.1922 w miejscowości Warszawa. Jerzy poślubił Jean Ealyng. On zmarł dnia 9.01.2012 w Buxton, United Kingdom. On został pochowany w miejscowości Buxton, United Kingdom.

Urodziły im się następujące dzieci:

+ 104 M i Mark Krassowski
  105 F ii Angela Krassowski
        Angela poślubiła Jim Cowley.

89. Ryszard Wojciech Krassowski (Wacław Rafał , Andrzej , Wawrzyniec , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Ryszard urodził się dnia 3.02.1929 w miejscowości Warszawa. Ryszard poślubił Aleksandra Jadwiga Balicka córka Hipolit Balicki i Jadwiga Skowysz. On zmarł dnia 14.01.2017. On został pochowany w miejscowości Warszawa, Cmentarz Bródnowski, kw. 35A rz.3 m.31

Urodziły im się następujące dzieci:

+ 106 M i Tomasz Krassowski

90. Ryszard Lewandowski (Waleria Krassowska , Andrzej , Wawrzyniec , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon ) zmarł about 1990.

Ryszard poślubił Irena Lewandowska.

Urodziły im się następujące dzieci:

  107 M i Włodzimierz Lewandowski
  108 F ii Anna Lewandowska
        Anna poślubiła Kowalski.

95. Stanisław Krassowski (Jan , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon ) urodził się w miejscowości Kaczyn Herbasy. On zmarł .

Stanisław poślubił Anna Rosochacka. Anna zmarła.

Urodziły im się następujące dzieci:

  109 F i Jadwiga Krassowska
        Jadwiga poślubiła Piotr Pyłka.
+ 110 F ii Janina Krassowska

96. Zygmunt Krassowski (Jan , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Zygmunt poślubił Halina Kaczyńska.

Urodziły im się następujące dzieci:

  111 M i Andrzej Krassowski zmarł .

97. Piotr Krassowski (Jan , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Piotr poślubił Mieczysława.

Urodziły im się następujące dzieci:

  112 M i Krzysztof Krassowski
  113 M ii Waldemar Krassowski

100. Piotr Krasowski (Heronim , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon ) urodził się about 1920. On zmarł dnia 16.06.1972. On został pochowany w miejscowości Dąbrowa Wielka.

Piotr poślubił Janina Wysomirska. Janina urodziła się about 1927. Ona zmarła dnia 04.06.1975. Ona została pochowana w miejscowości Dąbrowa Wielka.

Urodziły im się następujące dzieci:

+ 114 M i Andrzej Krasowski
  115 F ii Barbara Krasowska
        Barbara poślubiła Roman Jóźwiak.

101. Tadeusz Krassowski (Heronim , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Urodziły mu się następujące dzieci:

  116 M i Jerzy Krassowski
  117 M ii Ryszard Krassowski
  118 F iii Elżbieta Krassowska
  119 F iv Krassowska

102. Władysław Krassowski (Heronim , Marcel Fabian , Dominik , Ludwik , Walenty , Adam , Szymon )

Urodziły mu się następujące dzieci:

  120 M i Andrzej Krassowski
  121 M ii Wojciech Krassowski
  122 F iii Maria Krassowska

Strona główna Pierwsza Poprzednia Następna Ostatnia

Lista nazwisk | Skorowidz nazw