Ślepowron

Strona rodziny Krassowskich


Dom Krassowskich herbu Ślepowron

Z herbarza Adama Bonieckiego o Krassowskich:
 


KRASOWSCY v. KRASSOWSCY. Domów oddzielnych tego nazwiska musi być znacznie więcej, aniżeli podają heraldycy. Oprócz Jastrzębczyków, których wywodzą z powiatu raciążskiwgo, województwa płockiego, wszystkie inne domy tego nazwiska umieszczają na Podlasiu, nawet Rawitów. [...]
Zamieszanie większe wywołała jeszcze ta okoliczność że przy nieustalonej w XV-m i XVI-m wieku pisowni, Jastrzębczyków Kraszewskich, którzy wyszli z Kraszewa, w województwie płockim, pisano Kraszowskimi, a nawet Krassowskimi, a na odwród Krassowskich, często Kraszowskimi.

 


Pierwotnym gniazdem Krassowskich na Podlasiu, była prawdopodobnie okolica położona pomiędzy Wysokim Mazowieckim, a Brańskiem, zwana Krasowo, choć genealodzy, co do tego nie mają jednolitego zdania.

W tym miejscu zawierzmy pracy słynnego archiwisty z Podlasia, Ignacego Kapicy Milewskiego (ok. 1780-1817 pracował w brańskim archiwum ziemskim). W opracowaniu uchodzącym za herbarz szlachty podlaskiej i mazowieckiej czytamy:
 


Dobra Krasowo w ziemi bielskiej leżą, których jest wsi kilka, stąd Krassowscy pochodzą. 1449 r. w aktach ziemskich zambrowskich pisał się Urban na Krassowie. Od tego Urbana wieś Krassowo, Urbany nazwisko wzięła, skąd Krassowscy pochodzą i herbu Ślepowron używają. [...]

 
 

 Źródła danych:

  • Adam Boniecki - HERBARZ POLSKI,
  • Seweryn Uruski - RODZINA. HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ,
  • Ignacy Kapica Milewski - HERBARZ (dopełnienie Nasielskiego).

     


Strona główna |  Dom Krassowskich |  Śladami przodków |  Herb |  Archiwum rodzinne |  Polecane strony |  Kontakt

 

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2004-2017 Tomasz Krassowski. Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej witryny jest możliwe jedynie za zgodą autora.